Bokföring / redovisning

Bokföring är tidskrävande men viktig


Bokföringen ska ske på rätt sätt och i rätt tid. Bokföringen har egenskapen att arbetsbelastningen oftast varierar över månaden. Dessutom ställs krav på ständig uppdatering av kunskaper och system. Många gånger slits företagaren mellan att sköta bokföringen och att göra annat. Sjukdom, planerad och oplanerad frånvaro eller hög arbetsbelastning är inte skäl att avstå från bokföring. Bokföringskonsulter fokuserar på din bokföring och använder all sin erfarenhet och rutin så att du kan sova lungt om nätterna. De sköter momsredovisning och hantering av sociala avgifter och även andra skatter som hör till aktieutdelningar mm.

Hur går det till
Byrån tar hand om hela eller delar av bokföringen, från inregistrering av verifikationer till bokslut. De jobbar oftast i egna program (försök få dem att jobba i en onlinelösning ni båda kommer åt). Ditt behov av bokföring och dina förutsättningar vid varje tillfälle styr. Tänk på att de ska kunna växa när du växer och se till att alla system och program är uppdaterade. Det är inte roligt att behöva byta bokföringsbyrå bara för att ditt företag går bra och växer ifrån byrån.

Fördelar för dig
- Byrån tar ansvaret för bokföringen - rätt åtgärd i rätt tid!
- Du slipper hålla bokföringspersonal utbildad och uppdaterad
- De håller hård- och mjukvara uppdaterad
- Du får resurser frigjorda för annat

Mer om bokföringshjälp.