FakturabelåningBelåna dina fakturor


- få pengar snabbt och minska faktura administrationen

Belåna dina fakturor och frigör resurser inom företaget på flera sätt. Dels i rena pengar men även i form av lägre personalkostnader och mer tid för produktion. Bolaget ansvarar för hela fakturahanteringen. Du får upp till 80% av fakturornas värde direkt vid faktureringen och resterande belopp när din kund betalar fakturan.

Hur går fakturabelåning till


Ni kommer tillsammans överens om låneutrymmets storlek, hur hanteringen ska skötas och hur fakturorna ska levereras till bolaget. Bolaget gör fakturorna utifrån det underlag du sänder in samt sköter din kundreskontra. Direkt vid fakturering betalar bolaget ut ca 80% av fakturornas värde till dig och resterande 20% med avräkning för kostnader och ränta när din kund betalar fakturan. Om din kund inte betalar på förfallodagen följs de uppgjorda rutinerna för betalningspåminnelser och därefter inkasso. Inbetalningsprocessen kan du oftast följa via Internet.
 
Fördelar för dig
-
Ökad likviditet
- Minskad administration - bolaget sköter din reskontra
- Du slipper påminnelsehantering

Mer om fakturabelåning