Finansiering - finans

Finansiella tjänster skapar bättre likviditet


En god likviditet skapar möjligheter att göra snabba inköp. Anlitar ni ett bolag för exempelvis fakturaköp (factoring) så stärks er likviditet. Det passar ofta nystartade bolag som behöver få in kapital omgående. Det finns flera olika finansiella lösningar anpassade till olika företags finansieringsbehov, läs mer på sidorna fakturaköp och fakturabelåning.

Stor konkurrens
Inom brancherna fakturaköp och fakturabelåning är det stor och hård konkurrens på marknaden och det innebär att ni ofta får snabba besked. Det är mycket enkelt att anlita ett bolag som köper eller belånar era fakturor. Beroende på vilken tjänst ni väljer så betalar bolagen olika mycket för er faktura.

Era möjligheter
Fakturaköp, fakturabelåning och leasing är tre tjänster som vi rekommenderar, speciellt för nystartade bolag som har det svårt med likviditeten. Dessa finansieringssätt kompletterar varandra på ett effektivt sätt, så att de flesta behov kan tillgodoses.